Şirketler Hukuku ve Menkul Kıymetler Hukuku

 • Şirketler Hukuku
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • Haksız rekabetin önlenmesi, Tüketicinin Korunması,
 • Şirket Genel Kurul Toplantılarının yapılması
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Sermeye Artırımları ve İndirimleri

Ticari Sözleşmeler

 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Mal Alımı Sözleşmeleri
 • Ortak Girişimler
 • Franchise Sözleşmeleri
 • Acente Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankalar, mali kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, kredi alan şahıslar ve iflas uygulayıcıları büromuzca temsil edilip, her türlü hizmet avukatlarımızca sağlanmaktadır. Büromuz tarafından yapılan işler, ulusal, uluslararası ve off-shore bankalarla ilgili birçok işlemi kapsamaktadır.

Hizmetler:

 • Bankalar Hukuku
 • Finansal Kiralama
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Şirket Finansmanı
 • Proje Finansmanı
 • Uluslararası Ticaret Finansı

İş Hukuku

 • Şirketlere bireysel ve kolektif düzeyde danışmanlık
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının dava yolu ile halli
 • İş kazası ve hastalıkları.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermekteyiz.

Büromuz nezrinde bu alanda verilen hizmetler;

 • Tapu İncelenmesi ve İşlemleri
 • Kiralama Sözleşmeleri
 • İpotek
 • Satış Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • ve mülk alımına ilişkin tüm diğer işlemlerin takibi

Medeni Haklar ve Borçlar Hukuku

Sözleşmeler

 • Sorumluluk Hukuku ve Tazminat
 • Tüketicinin Korunması
 • Aile, Miras ve Kişinin Hukuku

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku

 • Milletlerarası Özel Hukuk ve Yabancıların Kişi Halleri
 • Çalışma ve Oturma İzinleri

İcra ve İflas Hukuku

Ayrıca Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku, İdare Hukuku ve Miras Hukuku konularında da hizmet vermektedir.